خوانسار
نوشته شده توسط: سودابه خواجه علی در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰۰:۲۱:۴۸

سلامشهر خوانسار از جمله شهرهای بسیار قدیمی است که در دوره ی حتی قبل از اسلام نیز وجود داشته است. در منابع اینگونه ذکر شده است که نام شهر خوانسار از دو قسمت تشکیل شده است. خوان به چشمه ها و سار به زیاد بودن آن ها اشاره می کند.

در واقع خوانسار به معنای جایی است که چشمه های زیادی دارد و دقیقا همین ویژگی طبیعی این منطقه بود که باعث شد این منطقه ی خوش آب و هوا خوانسار نام بگیرد. جمعیت خوانسار بر اساس آخرین آمار و سرشماری ها، نزدیک به ۳۰ هزار نفر بوده است. از لحاظ تقسیمات جغرافیایی، شهر خوانسار عضوی از تقسیمات ۴ دهستان مختلف از بخش مرکزی است که عبارتند از: چشمه سار خوانسار، گلسار و کوه سار است، می باشد. شهر خوانسار از لحاظ تاریخی بر اساس مستندات تاریخی معتبر، پیشینه ای به قدمت جنگ های اسکندر و داریوش سوم دارد. حتی درباره ی جان فشانی ها و رشادت های مردم این منطقه داستان های بسیار زیادی نقل شده است. در شهر خوانسار، بیشترین فعالیت تولیدی که صورت می گیرد در زمینه ی باغات و تولیدات کشاورزی سنتی و خاص است.