Halle
نوشته شده توسط: Bashir Bakhtiar در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰۴:۳۵:۳۰

شهر کوچیک زیبا و قشنگی است.پنج سال آنجا زندگی کردم. و تصویر میدان مارکت و مجسمه جرج فردریک هندل