Gainesville
نوشته شده توسط: حسن آذری در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۰۵:۰۱:۵۰

به نام خداشهر گینزویل فلوریدا یک شهرک دانشگاهی است و مهمترین وجهه اهمیت آن بودن شعبه اصلی دانشگاه فلوریدا در آن است که مهمترین دانشگاه ایالت فلوریدا می باشد. این شهر از جاذبه توریستی چندانی برخوردار نیست. شهر آرام و ایمنی هست و برای زندگی مناسب است.دو مرکز اسلامی اهل سنت در گینزویل وجود دارد و جمعیت مسلمانان نسبتا زیاد دارد. جمعیت شیعیان گینزویل هم بسیار خوب و فعال است.