Rennes
نوشته شده توسط: Ali RAHIMI KHOJASTEH در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۲۱:۰۷:۵۸

یکی از سرسبزترین شهر های فرانسه با آب و هوای معتدل. اگر به دنبال شهری آروم و دور از هیاهو هستید رن بهترین گرینه هست