Toronto - ON
نوشته شده توسط: دلارام مهري در تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۴:۲۷:۲۵

با سلاممن در تورنتو هستمدوستان ايراني خوبي كه هستند در كنار آنها خوب است مشکلات و سختی زیادی برای یک زندگی آرام در اینجا حس میکنموالسلام