تهران
نوشته شده توسط: محمد در تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ۰۶:۴۰:۵۳

با سلاماین برنامه اوقات شرعی سایت.  تونستید اوقات شرعی جزایر میکروسکوپی را در بیارید، اما نتونستید اوقات شرعی چین، ژاپن، کره و.... با جمعیت ملیاردی را در بیارید؟