Rostock
نوشته شده توسط: Leyli Jafaritaghvastani در تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۱:۰۴:۲۳

آب و هوای بسیار بدی دارد. زمستان سرد و طولانی. برخورد مردم این شهر هم به سردی زمستان است.