نمایش اوقات شرعی, قبله و هواشناسی در شهر:
تهران در کشور: ایران
چهار شنبه 07 اسفند 1398
2 رجب 1441
26 فبریه 2020
اذان صبح05:16
طلوع آفتاب06:40
اذان ظهر12:18
غروب آفتاب17:56
اذان مغرب18:15
نیمه شب23:27
نمایش جدول سالانه
هواشناسی: تهران

سمت قبله برابر است با :217 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت


کد نمایش اوقات شرعی و قبله شهر: تهران در کشور: ایران در سایت شما.