نمایش اوقات شرعی, قبله و هواشناسی در شهر:
تهران در کشور: ایران
چهار شنبه 20 فروردین 1399
14 شعبان 1441
08 آوریل 2020
اذان صبح05:14
طلوع آفتاب06:41
اذان ظهر13:06
غروب آفتاب19:32
اذان مغرب19:51
نیمه شب00:15
نمایش جدول سالانه
هواشناسی: تهران

سمت قبله برابر است با :217 درجه
از شمال در جهت حرکت عقربه های ساعت


کد نمایش اوقات شرعی و قبله شهر: تهران در کشور: ایران در سایت شما.